Solstrεling og UV-varsel

Evapotranspiration (ET)  er den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. Pr. dψgn kan den ikke overstige 5 liter vand pr. m2. Ud fra dette tal kan man beregne det maksimale tab af vand pr. dψgn, nεr man kender arealet af planternes drypzoner. Bladenes areal er nemlig i gennemsnit 4-5 gange sε stort som dette areal.
Kl. mm
I alt - I dag mm
I alt - i gεr mm
I alt - sidste 7 dage mm
I alt - denne mεned mm

Solstrεling sidste 24 timer Solstrεling sidste 7 dage

: mv (fra solsensoren)

UV Varsel:

:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None
:
n/a

None

SolstatistikSolsensor

Mv. fra solsensoren

Temperatur ved solsensor

Mv. fra solsensor