Astronomi


Sun 

Måne

Sol
Sol opp: 01:00
Sol ned: 01:00
Dagens lengde:
Måne opp: 01:00
Måne ned: 01:00

Opplyst


Første kvarter Fullmåne Siste kvarter Nymåne
Første kvarter Fullmåne Siste kvarter Nymåne
31/03/2023 07:30
31/03/2023 07:30
31/03/2023 07:30
31/03/2023 07:30


Vårjevndøgn
Første vårdag
Sommersolverv
Første sommerdag
Høstjevndøgn
Første høstdag
Vintersolverv
Første vinterdag
Første vårdag First day of Summer First day of Fall First day of Winter
31/03/2023 07:30
31/03/2023 07:30
31/03/2023 07:30
31/03/2023 07:30